Radon je přírodní plyn, který vzniká postupnou přeměnou uranu. Postupně se jako plyn uvolňuje z hornin a stává se tak součástí půdního vzduchu. Z povrchu země se dále dostává do atmosféry nebo vstupuje do objektů na povrchu.

 

Proč se měřením radonu vůbec zabývat? Jak probíhá měření radonu?