NEJLEVNĚJŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ MĚŘENÍ RADONU V RAKOVNÍKU

Objednat můžete jednoduše kliknutím na objednávku, nebo zavoláním 

702 078 198, 725 536 768

RADON NA POZEMCÍCH

Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích.

Cena za měření pozemku
1890,- Kč

Nezávazná poptávka ZDARMA
Ceny jsou bez DPH

 

Slevy
Pro stálé odběratele
Více pozemků najednou
Celé lokality
Velké celky

 

RADON V BUDOVÁCH

Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích.

Cena za měření budovy
1990,- Kč  (1-3 měřící místa)

Ceny jsou bez DPH

Slevy 
Pro stálé odběratele
Více budov najednou
Celé lokality
Velké objekty

Provádíme měření radonu na parcelách a v objektech, radonový průzkum v Rakovníku a okolí. Dále provádíme měření i v jiných částech Plzeňského a Karlovarského kraje podle požadavků zákazníků. Motem firmy je nejlevnější a nejrychlejší měření radonu na našem trhu.

Profesionální ochrana proti radonu vám zaručí zdravý a bezpečný domov. Zajistit nezávadný domov Vám totiž přímo ukládá zákon č.13/2002 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve kterém je uvedeno:

„Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu na pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu."

Jak probíhá měření radonu?

Měření radonu spočívá ve stanovení objemové aktivity radonu. Nejčastěji se můžete setkat s těmito požadavky na měření:

  • zjistit radonové riziko stavebního pozemku – povinné měření před výstavbou nového objektu, součást stavebního řízení,
  • změřit obsah radonu a přírodních radionuklidů ve vodě a ve stavebních materiálech – odběr vzorků k následnému vyhodnocení v laboratoři,
  • změřit obsah radonu v ovzduší budovy – určeno především pro přízemní byty v novostavbách nebo stávajících nemovitostech v místech s podezřením na zvýšenou koncentrací radonu,
  • provést podrobnou analýzu zdrojů a šíření radonu v budově – pokud je v budově zjištěna zvýšená koncentrace radonu, provádí se podrobnější šetření, spočívající v měření ročních a týdenních průměrných hodnot koncentrace radonu v objektu, těsnosti základové konstrukce, detekce způsobu pronikání radonu do budovy.

Cílem výše uvedených způsobů měření radonu je získat přehled o koncentraci radioaktivních přeměn radonu v určité lokalitě a o způsobu, kterými proniká do konkrétního objektu. Teprve po důkladném šetření lze získat podklady pro návrh rozumného protiradonového opatření.