Radon je radioaktivní plyn, který se uvolňuje z Uranu. Postupně se přeměňuje na další radioaktivní prvky, které se při delší expozici usazují v dýchacích cestách a ozařují je. Mnohdy jsou koncentrace radonu v budovách takové, jako rentgenový snímek plic prováděný každý den.

Koncentrace radonu je udávána v jednotkách Bq/m3. Tato hodnota vypovídá o počtu radioaktivních přeměn radonu v jednom metru kubickém vzduchu.

Podle Státního ústavu radiační ochrany patří Česká republika s průměrnou hodnotou 118 Bq/m3 v bytech k zemím s nejvyšší koncentrací radonu na světě. Ústav dále uvádí, že přibližně 2-3% bytů má vyšší hodnoty než 400 Bq/m3.

V prostorách stávajících budov by neměla hodnota aktivity radonu přesáhnout 400 Bq/m3. U nových staveb pak 200 Bq/m3.

Jak probíhá měření radonu? Potřebuji provést měření radonu